BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)

BOA logo

Een BOA openbare ruimte is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Hij is vaak degene die het eerst mensen aanspreekt en wordt aangesproken op het handhaven van een veilige en schone stad. Een BOA openbare ruimte vertegenwoordigd het gemeentelijk overheid gezag, in dagelijkse situaties op straat. Correct gedrag en uitstraling van de BOA openbare ruimte dragen bij aan een positieve uitstraling van een gemeente. Een BOA openbare ruimte is benaderbaar, dienstbaar en behulpzaam enerzijds en stelt de norm en handhaaft weten en regelgeving anderzijds. Een BOA openbare ruimte vormt niet alleen de ogen in de wijk maar kan ook waar nodig (strafrechtelijk) handhaven.

Het accent in het handhavingsbeleid verschilt per gemeente. De nadruk kan in de ene gemeente bijvoorbeeld liggen op dienstbaarheid en behulpzaamheid. Terwijl een andere gemeente kiest voor de nadruk op normstellen en doorpakken. Beide elementen zijn onderdeel van het werk van een BOA openbare ruimte. In de uitwerking van het modeluniform wordt hier rekening mee gehouden.

Het Uniform vormt een onderdeel van de indentiteit van de BOA openbare ruimte. De visual branding theory stelt dat
de indentiteit wordt vormgegeven door het benoemen van een vijftal elementen: de naam, kleurstelling,
het logo, een specifiek kenmerk en de typografie. Door deze elementen te benoemen en consistent door te voeren
ontstaat er een eigen indentiteit.

De naam heeft betrekking op de functie die wordt vervuld. Een BOA openbare ruimte heeft als onderscheidende taak van andere functionarissen in de openbare ruimte, dat hij strafrechtelijk kan handhaven. De term handhaving dekt dan ook de lading.

In het huidige uniform van de BOA openbare ruimte komen de blauwtinten het meest voor. Uit onderzoek blijkt de kleur blauw een gevoel oproept van veiligheid. Waar donkere tinten geassocieerd worden met begrippen als strek en gezag, staan lichtere tinten voor toegankelijk en benaderbaar. De functie van de BOA openbare ruimte heeft beide elementen in zich.

Een BOA openbare ruimte heeft de plicht wanneer hij in uniform loopt om het BOA Logo zichtbaar te dragen. Het BOA logo is dan ook een wezenlijk onderdeel van het uniform. De regels zoals vastgelegd in de BOA huisstijl (1) zijn hier van toepassing. Een ander logo dat vaak wordt getoond op het uniform, is het gemeentelijke logo of de naam van de gemeente waarvoor de BOA werkzaam is. Dit zorgt ervoor dat voor de burger duidelijk is dat de BOA in dienst is van de desbetreffende gemeente.

Een uniek kenmerk is een opzichzelfstaand intergraal herkenbaar item. Een voorbeeld is de striping zoals deze terugkomt in het politie-uniform en de politievoertuigen.De striping voor het BOA uniform is het patroon Batenburg. Dit is een 2 bands schaakbordmotief. De striping wordt uitgevoerd in zilverreflex met Mood Indigo blokjes.

De BOA huisstijl adviseert gebruik te maken van het lettertype “frutiger”. Deze typografie wordt zowel door de politie, brandweer als hulpdiensten toegepast.

Een herkenbaar uniform draagt bij aan de uitstraling en professionalisering van de BOA openbare ruimte.

Wij als TMD bedrijfskleding dragen daar graag aan bij, door de BOA’s openbare ruimte in een voor ons speciaal geproduceerd uniform te laten handhaven. Onze BOA uniformen worden vervaardigd van hoogwaardige materialen, o.a. de blousons en softshel Jackets van Gor-tex (Atlanta van W.L Gore & Associates GmbH). Uiteraard willen wij u graag adviseren over het brede scala mogelijkheden. TMD Bedrijfskleding is gespecialiseerd in het op maat vervaardigen van uniformkleding.

GA NAAR ONZE CATALOGUS BOA UNIFORM